Eigen risico 2020 blijft €385

0 Comments

Eigen risico 2020 blijft €385Het eigen risico 2020 blijft €385 dat is al bekend gemaakt. Hoe hoog de zorgpremie wordt dat blijft nog even gissen. Elk jaar in de maand november maken zorgverzekeraars hun nieuwe premie’s voor het komende jaar bekend. Consumenten kunnen dan tot en met het einde van het jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor degenen die moeite hebben met het betalen van het eigen risico bestaat er nog steeds gespreid betalen. Op die manier kan men het eigen risico per maand aflossen.

Eigen risico 2020 blijft €385

Dus het eigen risico 2020 blijft €385. De verwachting is wel dat de zorgpremie met een paar euro duurder wordt. Maar de exacte hoogtes moeten we nog even afwachten. Het is dan vooral belangrijk om uw huidige zorgverzekering tegen het licht te houden. Want het kan lonen om te wisselen van zorgverzekering. Soms als men financieel de ruimte heeft dan kiezen ze voor een hoger eigen risico. Daarmee kunnen ze dan hun maandelijkse zorgpremie verlagen. Op Prinsjesdag zijn er een aantal nieuwtjes bekend gemaakt. Zo zal degene die een zorgverzekering heeft met een collectieve korting minder korting krijgen. De korting zal namelijk dalen van 10% naar 5%. Daardoor kan de collectieve zorgverzekering dus al hoger uitvallen.

Fampyra blijft in de basisverzekering

Andere veranderingen in de zorgverzekering zijn onder andere: Het geneesmiddel Fampyra speciaal bedoeld voor mensen met de aandoening MS in de basisverzekering blijven. Stoppen met roken wordt ook ondersteund door de overheid. Want u hoeft geen eigen risico meer te betalen wanneer u meedoet aan een begeleidingstraject. En moet u aaneengesloten dagen naar een ziekenhuis voor behandeling maar is er geen opname? Dan krijgt u een vergoeding voor het logeren nabij het ziekenhuis, deze vergoeding ligt op €75 per nacht.

Eigen bijdrage voor de NIPT test

Zwangere vrouwen die graag een NIPT test willen laten uitvoeren betalen €175. De test kan middels het DNA van de vrouw en de baby genetische afwijkingen opsporen. Zo is ook bekend geworden dat de NIPT de ziekte van Duchenne kan blootleggen. En heeft men specialistische hulp nodig met betrekking tot ouderengeneeskunde of verstandelijk gehandicaptenzorg nodig? Dan zal dit vanaf 2020 uit de basisverzekering vergoed worden.

Wat veranderd er allemaal?

De zorgverzekering is elk jaar weer spannend want er worden continue wijzingen doorgevoerd. De laatste vijf jaar is de zorgpremie dan ook met zo’n €250 gestegen. De ene keer worden er weer wijzingen aangebracht in de aanvullende verzekeringen en de andere keer wordt het eigen risico weer verhoogd. Het eigen risico 2020 zal dus niet stijgen maar andere veranderingen worden wel weer doorgevoerd. Orthodontie is ook een voorbeeld de vergoedingen worden steeds lager. Houdt in november dus het nieuws goed in de gaten. Want er staan weer een aantal veranderingen op stapel.

Wilt u dan de zorgverzekeringen voor 2020 vergelijken? Dat kan samen met Aanbiedingen.com. Wij laten u dan zien welke zorgpremies het laagste zijn. Wel is het aan te raden om de voorwaarden goed door te lezen. Vergelijk daarom ook goed welke zorgverzekeraar wat precies vergoedt.

Sponsored Ads

Power.nl website om te vergelijken en te besparen op energie, internet, tv, telefonie, verzekeringen en meer. Kijk op Power.nl voor meer informatie.