De stijging van de energiebelastingen tòch meer dan eerder geschat!

0 Comments

Het budget van de particuliere huishoudens zal straks zeer zwaar onder druk komen te staan. De oorzaak daarvan mag gezocht worden bij de op handen zijnde verhogingen van de energiebelastingen. Men mag tegen het jaar 2021 een totale stijging van €161,- aan energiebelastingen verwachten na de stapeling beaamt het ministerie van Financiën. De Vereniging Eigen Huis heeft een andere mening in deze. Ze geven aan dat het ministerie van Financiën niet het werkelijke beeld schetst. Volgens hun berekeningen moet er een bedrag van €262,- erbij geteld worden. Dat is een heel somber beeld waarmee de consument uiteindelijk toch mee zal moeten leven.

Komt er ooit een concrete verklaring betreffende dit vraagstuk?

Bepaalde onderwerpen zijn zeer gevoelig , maar moeten nog altijd besproken worden. De kwestie rond de energienota hangt al een tijdje hoog op het agenda van het nieuwe kabinet. Echter is men niet in staat dit onderwerp nog goed aan te pakken. Volgens calculaties zullen tegen het eind van dit regeertermijn de huishoudens  een bedrag van €583,61 aan energiebelastingen moeten ophoesten. Dit werd bekend gemaakt door Staatssecretaris Snel van Financiën. In procenten is dat een stijging van ongeveer 38 procent.

Men heeft de consumenten voorgehouden dat ze een gemiddeld bedrag van €532,- zullen betalen aan energiebelastingen. Dat zorgde al voor wat discussie, maar werd toch gedoogd. Er is dus toch terug gekomen op het eerder gepresenteerd rooskleuriger beeld. Staatssecretaris Snel moest helaas aangeven dat ze er nog niet helemaal uit zijn. Hoe komt dat? Dat komt mede door het feit dat een bepaald deel van de samenleving zelfvoorzienend is wat energie opwekking betreft. Ze doen dit met behulp van zonnepanelen. Deze mensen wordt bijna of geen energiekosten in rekening gebracht, dus ook geen belastingen.

Oplossingsgericht denken is vereist om duidelijkheid te brengen

Dit onderwerp zal de komende periode nog meer besproken worden naarmate de datum van ingang nadert. Velen stappen over om nog een laatste keer te profiteren van lage energienota’s. En daarna? Uiteindelijk valt een ieder toch onder hetzelfde juk van de verhoogde belastingen. Het moet en uitvoerig besproken worden door het kabinet en alle bijbetrokken actoren. De hoop is er nog altijd dat er alsnog een betere propositie op tafel wordt gelegd. Is besparen dan nog wel mogelijk met alle verhogingen? Een vraag die op dit moment niet beantwoord zal kunnen worden.